LHAOMO8AB VSAvt

Het verbetertraject tussen VSA en BSA vindt plaats tijdens periode 3, waarna er een definitief Bindend StudieAdvies kan worden afgegeven. Op deze pagina vind je meer informatie over de opdracht voor een bepaald vak/periode.

Belangrijk om te weten:

 • het voortraject (de voorbereiding) kan van belang zijn voor het wel of niet mogen deelnemen aan de herkansingstoets/opdracht;
 • je kunt jouw cijfers ophalen tot maximaal een 5,5 (gemiddeld voor een vak/periode);
 • het verbetertraject begint een aantal weken eerder dan het moment dat je jouw Voorlopig StudieAdvies in de brievenbus hebt liggen. Dit doen wij om de toetsen en opdrachten te verspreiden over de periode. Een bijkomend voordeel is dat je tijdens de voorjaarsvakantie al kunt beginnen met de voorbereidingen. Daarnaast moet je je ervan bewust zijn dat je per onvoldoende, werk moet verbeteren van ongeveer 10 lesweken;
 • voor sommige vakken krijg je ook een instructie moment;
 • sommige instructie momenten of toetsen zullen plaatsvinden op jouw studiedag of op de maandag- of donderdagavond;
 • naast de verbetertrajecten is het belangrijk dat je ook bij de vakken van periode 3 goed presteert;
 • voor een positief BSA hebben de OMO’s 86 studiepunten nodig na periode 3;
 • de overgangsnorm staat op 90% van de studiepunten, dus verspil geen tijd/studiepunten;
 • moeite met plannen en organiseren en dus studeren? 5 stappen.

..

De VSA Verbetertrajecten:

..

..

De extra informatie per vak/periode:

Commercieel 1 | Periode 1&2

Beste studenten,

De cijfers voor het vak commercieel 1 hebben jullie inmiddels ontvangen en het gemiddelde cijfer is ingevoerd in Eduarte.

HERKANSING
Wanneer je iets moet verbeteren, kijk naar de feedback die ik in teams heb gezet. Kijk ook nog eens naar de opdracht (heb je alles beantwoord wat gevraagd wordt in de opdracht?).

Als je er écht niet uitkomt, kan je dit aan het einde van een les aan mij vragen.
Mocht je één op één hulp nodig hebben, kan je dinsdag 26 februari om 15:45 komen naar een ‘herkansings-les ‘ in lokaal 2.22.

DEADLINE voor herkansing/ verbeteringen opdrachten= uiterlijk Vrijdag 8 maart 2019
Lever je spullen online in op TEAMS > Commercieel 1 > ‘Herkansing P1 en P2’

> Wanneer je een toets wilt herkansen, geef dit dan per email aan, dan kan je de toets herkansen op maandag 4 maart om 16:00 uur.
Wanneer je mij geen mailt stuurt, ligt er ook geen toets voor je klaar.

..

Digitale Vaardigheden | Periode 1

Wat kunnen leerlingen nog doen om op een maximale score van 5,5 uit te komen voor digitale vaardigheden voor OP 1 en alsnog je 3 punten te halen.

Deadline: vrijdag 1 maart 23:59 uur.


http://www.toetsit-online.nl/manager/?id=43&portal=U4GO-BNV-GLZ3Y

· Word, MBO basis dan naar toetsen, toetsen maken, toets over 1 hoofdstuk en dan ALLE hoofdstukken van Word MBO basis die je daar ziet staan voldoende (tenminste 55%) aftoetsen.

Dit zijn per hoofdstuk 10 vragen.

..

Digitale Vaardigheden | Periode 2

Wat kunnen leerlingen nog doen om op een maximale score van 5,5 uit te komen voor digitale vaardigheden voor OP 2 en alsnog je 3 punten te halen.

· De LOB website afmaken volgens onderstaande afspraak

Deadline: vrijdag 1 maart 23:59 uur.

..

Engels | Periode 1&2

De te maken opdrachten voor periodes 1 & 2 staan in een nieuwe site “VSAvt Engels 2018-2019” op Teams, met een uiteindelijke deadline van woensdag 27 maart om 23:59 uur. Om je te helpen met plannen, staan hieronder subdeadlines. Als je wekelijks een opdracht inlevert, wordt die opdracht becijferd én ingevoerd (tot max een 5,5 gemiddeld). Als jij niet wekelijks een opdracht inlevert volgens de subdeadlines dan worden alle ingeleverde opdrachten als geheel nagekeken en becijferd na 27 maart.

Bij het gebruik maken van de subdeadlines laat je zien dat je niet alle opdrachten pas op het laatste moment maakt. Als beloning hiervoor worden deze opdrachten dus eerder becijferd, wat mogelijk zou kunnen betekenen dat je al vóór 27 maart een 5,5 voor Engels behaalt.

De toetsweektoetsen worden afgenomen op maandag 11 maart om 19:00 uur in een lokaal in de buurt van kantoor 3.63. Het spreekt voorzich dat je een werkende laptop meeneemt. Alle updates heb je uitgevoerd in het weekend en vergeet ook jouw lader niet. Voor de luistertoets moet ook een koptelefoon/oortjes mee worden genomen die op de laptop werken (test dit van te voren).

Subdeadlines:

 • Zondag 3 maart
 • Zondag 10 maart
 • Zondag 17 maart
 • Zondag 24 maart

..

Goederenstroom | Periode 1&2

Beste LHAFMO8A, LHAOMO8A en LHAOMO8B,

Zojuist heb ik via Teams de opdracht(en) geplaatst omtrent het VSA verbetertraject voor het vak goederenstroom (zie bijlage). Het VSA verbetertraject geldt alleen voor de studenten die hun studiepunten niet hebben behaald in periode 1 en periode 2. De opdracht van het VSA verbetertraject is alleen voor de studenten zichtbaar die het moeten doen. Let op: Als je de opdracht niet ziet staan en je denkt dat je de opdracht wel moet doen, mail mij dan direct.

De opdrachten moeten via Teams worden ingeleverd. Ik heb gekeken naar de andere VSA verbetertrajecten (van de andere vakken) en daarom heb ik de deadline gezet op 22 en 29 maart 2019. Wees verstandig en begin op tijd. Het zou zonde zijn als je het alsnog niet haalt. zodra je vragen hebt over de opdracht stel deze dan gerust.

Herhaling deadlines:

 • 22 maart 2019 – VSA verbetertraject periode 1
 • 29 maart 2019 – VSA verbetertraject periode 2

Succes met het verbetertraject en ik zie de opdrachten graag tegemoet 😊.

..

LOB Competenties | Periode 1&2

Beste studenten,

Om alsnog je punten te behalen voor LOB competenties periode 1 en/of 2 maak je de opdrachten volgens de bijgeleverde planning periode 1 en periode 2.

De uiterlijke inleverdatum is:

Donderdag 7 maart 2019
Tijd 10.00 uur.

De opdrachten worden afgetekend vanuit je aangemaakte “OneDrive” map. Let dus op dat de docent gekoppeld is.

Per klas is er mogelijkheid tot het stellen van vragen op:
(Op dit tijdstip kun je ook de lesstencils krijgen mocht je die niet meer hebben).

LHAOMO8A
Maandag 25 februari  15.00 uur

LHAFMO8A
Dinsdag 26 februari 11.15 uur.

LHAOMO8B
Donderdag 28 februari 10.15 uur

Succes met inhalen!

Met vriendelijke groet,
Mevrouw Lattmann & mevrouw Severijnse

..

Ondernemend Gedrag | Periode 2

Beste studenten,

Zoals jullie weten, wordt dit vak in periode 4 geëxamineerd. Jullie zijn met de huidige challenges al bezig om een dossier op te bouwen voor het examen.

De cijfers die je tussentijds krijgt, hebben invloed op je studiepunten. Wanneer je voor Periode 2, 3 en 4 al je studiepunten voor dit vak hebt behaald, zal je toegang krijgen tot het examen.

Voor het examen moet je namelijk alle challenges uitprinten (in 1 mapje stoppen) en een presentatie houden over JOUW ontwikkeling.

HERKANSING
Wanneer je iets moet verbeteren, kijk naar de feedback die ik in teams heb gezet. Als je daar niet uitkomt, kijk dan nog eens naar de opdracht (heb je alles beantwoord dat er gevraagd wordt in de opdracht?).

Als je er écht niet uitkomt, kan je dit aan het einde van een les aan mij vragen.

Mocht je één op één hulp nodig hebben, kan je dinsdag 26 februari om 15:45 komen naar een ‘herkansings-les‘ in lokaal 2.22

DEADLINE voor herkansing/ verbeteringen = Vrijdag 8 maart 2019

Lever je spullen in op TEAMS ‘Herkansing P2’

Cijfers die in EduArte zijn ingevoerd;

Onderdelen
1. Challenge 1 (Pitch)
2. Challenge 2 (Fairdeal)
3. Ontwikkelingsscan

..

Project | Periode 1&2

Als verbetering in het kader van de VSA kunnen de studenten die een onvoldoende hebben, de nog niet of onvoldoende gemaakte opdrachten opnieuw inleveren in Teams.

Deadline: Woensdag 14 maart om 23:59 uur
.

Zodra alles in orde is ontvang ik graag een email en nemen jullie zelf het initiatief om met mij een afspraak te maken voor een eventuele presentatie. Ik zie jullie planning uiterlijk zondag 24 februari tegemoet in Teams.

De taken van Project 1

 • Belbin
 • SPL Taak 1A
 • SPL Taak 5 enquête
 • PPP & Analyse
 • Presentatie

De taken/beoordeling van Project 2

..

Tools

Onderstaande tools zouden jou kunnen helpen met het plannen en afvinken van dat wat jij allemaal moet gaan doen in deze periode.